Jaostot ja lajit

Jääkiekko

YMPÄRISTÖOHJELMAN PÄÄKOHDAT

Nokian Pyry suosittaa ympäristöystävällistä ajattelua. Joukkueiden, pelaajien, toimihenkilöiden sekä vanhempien tulee toiminnassaan ottaa huomioon ympäristötekijät. Ympäristöstä huolehtiminen tulee kuulua kiekkoilijan ja hänen läheistensä arkipäivään.

Autoliikenteen vähentäminen

Pyritään välttämään turhaa autoilua järkevällä suunnittelulla ja tiedottamisella:

 • perustetaan kimppakyytejä
 • suositaan julkisia liikennevälineitä, polkupyöriä tai kuljetaan jalan
 • pidemmille pelimatkoille lähdetään seuran omilla busseilla

Varusteiden kierrätys ja korjaaminen

Varusteiden kierrätystä ja korjaamista tehostetaan.

 • järjestetään kaksi kertaa vuodessa varusteiden kierrätyspäivät jonkun muun tapahtuman yhteydessä esim. luistelukoulun aloitustapahtuma.
 • selvitetään Nokian talousalueelta paikat, joissa myydään kierrätettäviä varusteita ja joissa voi korjauttaa rikkoutuneita varusteita.

Vastuu yllä mainittujen tapahtumien järjestämisestä sekä joukkueiden ja vanhempien tiedotuksesta on seuran varustevastaavalla ja jääkiekkojaostolla.


Tapahtumien myyntitoiminnan ympäristöhaittojen vähentäminen

 • tapahtumien ja otteluiden myyntitoiminnassa otetaan ympäristöasiat huomioon.
 • minimoidaan syntyvien jätteiden määrä (kertakäyttökulttuuria vähennetään)

Tiedotus

 • ympäristötietoisuutta lisätään tiedottamalla ympäristöohjelmasta jatkuvasti kaikkia mahdollisia kanavia hyödyntäen. Joukkueille asiasta tiedotetaan ympäristövastaavan kautta. Lasten vanhempien tiedotuksessa hyödynnetään pelisääntöpalavereja.
 • tTiedottamisessa käytetään paperitonta viestintää (sähköposti) aina kun mahdollista.

Vastuutahoina ovat ympäristövastaava ja Pyryn jääkiekkojaosto.

Käytännön tapakasvatus

Ympäristöasioihin liittyvässä tapakasvatuksessa kiinnitetään huomiota suihkukäyttäytymiseen ja roskaamiseen.

 • suihkussa ei tuhlata turhaan vettä.
 • roskat laitetaan aina niille kuuluviin paikkoihin, myös ongelmajätteet.
 • suositaan ympäristöystävällisiä ja kotimaisia materiaaleja.
 • hankitaan tuotteet suurissa erissä.
 • matkoilla suositaan yhteisruokailua, jos kuitenkin syödään eväitä, niin suositaan vähäjätteisiä eväitä ja luovutaan kertakäyttöpakkauksista ja -kääreistä.
 • lisäksi seura pyrkii järjestämään tapakasvatusta tukevia tapahtumia, kuten esimerkiksi kadunvarsien siivoustalkoita.
 • huoltajille ja vanhemmille järjestetään tiedotusta ja koulutusta.
 • ympäristöohjelma otetaan osaksi pelisääntöpalavereita syksystä 2008 lähtien.

Vastuutahona ovat ympäristövastaava ja Pyryn jääkiekkojaosto.

 

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Edellinen kuukausi Heinäkuu 2022 Seuraava kuukausi

© Nokian Pyry ry