Jaostot ja lajit

Jääkiekko

Toimintaamme ohjaavat arvot

Hyvä käytös, reilu peli, päihteettömyys

PYRYssä pelaavien joukkueiden toiminnalle jäällä ja sen ulkopuolella tulee olla leimallista hyvä käytös ja reilu peli.

Joukkuekavereiden, vastustajien ja tuomareiden ihmisarvon ja turvallisuuden kunnioittaminen on selvää PYRYn pelaajille, -valmentajille ja muille joukkueiden tukihenkilöille kaikissa tilanteissa.

Perehtyminen näihin perusasioihin aloitetaan jo nuorimmissa ikäryhmissä.
Toiminta perustuu pelisääntöihin, tukien myös sosiaalisten taitojen kehitystä.

Seura tukee toimillaan päihteiden vastaista työtä eikä salli tilaisuuksissaan päihteiden käyttöä.
Seura odottaa, että kaikki joukkueiden parissa toimivat aikuiset, myös yleisönä tapahtumia seuraavat vanhemmat, ovat hyvänä esimerkkinä edistämässä näiden arvojen toteutumista.

Toiminnan hyvä laatu ja ammattimaisuus

Haluamme tarjota mahdollisimman monelle ja mahdollisimman korkealaatuisen toimintaympäristön nuorimmasta ikäluokasta aina aikuisikään saakka, sekä innostaa samalla kaikkia jatkamaan lajin parissa.

Vaikka Nokian Pyryssä toimitaan vapaaehtoisvoimin, pyritään tekemisessä seuratoiminnan kaikilla osa-alueilla korkeaan laatuun.
Se vaatii koulutusta ja asioihin perehtymistä, sekä ennen kaikkea sitoutumista ja yhteistyötä niin ikäryhmien kuin yhteisten seuran asioiden hoidossa.
Vanhempien aktiivinen osallistuminen ja omaamiensa taitojen käyttäminen seuratyöhön on tervetullut sijoitus lasten ja nuorten yhteiseksi hyväksi.

Kustannustietoisuus

Seurassa tiedostetaan harjoitettavien lajien harrastajiltaan vaatimat taloudelliset uhraukset ja niiden kasvamista pyritään hillitsemään.

Seura suosittelee ja edistää varustekierrätystä.

Harjoittelussa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen jäänkäyttöön.

Tasa-arvo

Jokaisen on koettava olevansa seurassamme tärkeä syntyperään, ikään, kokoon tai taitoon katsomatta.
Jokaisella on oikeus saada tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua.

Arvostus

Haluamme olla tunnettu ja arvostettu jääkiekkoseura.
Arvostamme jokaisenseuratoimijan tekemää työtä seurassamme.

Avoimuus

Tiedottaminen ja asioiden hoito on avointa sekä vastuullista.

 

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Edellinen kuukausi Heinäkuu 2022 Seuraava kuukausi

© Nokian Pyry ry